top of page

Tarieven

Voor onze diensten rekenen wij een vergoeding. Net als het advies is ook de factuur maatwerk. In onderstaande tabel kunt u de "vanaf" tarieven lezen. Voordat u besluit om ons de opdracht tot dienstverlening te verstrekken zal er een vast tarief voor de dienstverlening worden afgesproken, welk tarief wordt vastgelegd in een Opdracht tot dienstverlening.

 

In voorkomende gevallen zullen wij op uurtarief werken, uitgaande van een uurtarief van € 95,- per uur

 

Tarieven Hypotheken:
Bemiddeling hypotheek “starter" € 2.000,00*

Bemiddeling hypotheek “doorstromer” of “oversluiten” (zonder ORV) € 2.500,00*
Bemiddeling hypotheek voor ondernemer (zonder ORV) € 2.750,00*
Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid € 2.000,00*

Verhoging van een bestaande hypotheek € 2.000,00*

Omzetting € 2.000,00*
Opname binnen een verhoogde inschrijving € 2.000,00*

Rentevoorstel € 75,00


Advisering € 95,00 per uur
Administratie € 55,00 per uur

Voor het eerste informatieve gesprek brengen wij geen kosten in rekening. In dit gesprek nemen wij met u het kosten aspect door. Wij ontvangen sinds 2009 geen vergoeding van banken en/of verzekeraars.
Na uw opdracht gaan wij voor u de mogelijkheden onderzoeken en brengen wij een advies uit. Als u na dit initiële advies besluit niet van onze dienstverlening gebruik te willen maken brengen wij u

€ 450, = (exclusief btw) in rekening voor dit eerste advies.

Hoe worden wij beloond?

In beloning voor onze dienstverlening heeft u veelal een keuzemogelijkheid.

 

Deze keuzemogelijkheden zijn:

  • Beloning voor onze dienstverlening uit provisie

  • Beloning voor onze diensten op basis van een vaste prijs

  • Beloning op uur/factuur basis

De adviseur van MFI zal u helder informeren over de te maken keuze. Hierbij zullen de
opties voor u worden doorberekent en kunt u een keuze maken die het beste bij u past.
Een uitzondering hierbij betreft de volgende situaties, verhoging van een hypotheek, ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid, omzettingen, opnames binnen de verhoogde inschrijving, aangiftes inkomsten belasting en invullen van de voorlopige teruggave.

Deze producten kunnen alleen tegen een vast tarief afgenomen worden.

Aan u wordt van tevoren kenbaar gemaakt wat de te verwachten kosten zijn.

 

Beloning uit provisie

Jaarlijkse doorlopende provisie

Beloning in percentage

Afsluitprovisie in percentages

 

Producten

  • Particuliere schadeverzekeringen: Doorlopende provisie van de maatschappij

  • Zakelijke schadeverzekeringen: Doorlopende provisie van de maatschappij

Bij de offerte ontvangt u van ons een gespecificeerd overzicht van de in rekening gebrachte kosten, dit is bij de aanbieders van schadeverzekeringen niet gelijk en ligt rond de 17,5% van de jaarpremie. 

 

Beloning op basis van een vaste prijs

 

Producten Tarief/Max:

Arbeidsongeschiktheidsverzekering / advies € 375,00 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering / bemiddeling € 375,00 

Spaar/ opbouwproduct € 365,00
Banksparen € 365,00

Overlijdensrisicoverzekering € 195,00 
Lijfrente bank spaar / verzekering /advies € 375,00

Lijfrente bank spaar / verzekering / bemiddeling € 375,00

Betalingsbeschermer € 365,00
Uitvaartverzekering € 95,00

bottom of page